• SLÅTTØY-METODEN

  Våre skreddersydde løsninger gir deg mer brannberedskap for pengene!

   

   

 •  

   

  Slåttøy-metoden gir deg:

   

  50%

   

  Lavere innkjøpspris

  40%

   

  Lavere utslipp av klimagass

  20 %

   

  Lavere utslipp på chassisproduksjon

  15%

   

  Lavere utslipp på tankproduksjon

 • OMBRUK GIR NYBRUK

   

  Slåttøy- metoden ble utviklet med et ønske om å produsere gode kvalitetsprodukter på en mer klimavennlig og kostnadsbesparende måte. I år 2000 produserte vi vår første brannbil, ombygd fra melketankbil til branntankbil. Siden den gang har vi bygget over 38 ulike brannmekaniske kjøretøy og produksjonstakten øker stadig. Med utgangspunkt i et ønske om å utnytte levetiden på blant annet brukte chassis og melketanker, utviklet vi en forretningsmodell med sikte på å skape `nye` brannbiler med gjenbrukbare komponenter. All produksjon skjer lokalt i vårt eget verksted.

   

   

  GOD SOM BRUKT

   

  Vi etterstreber stadig å utvikle produkter av god kvalitet og funksjonalitet for våre kunder. De fleste produktene vi selger er sammensatt av chassis og melketanker som har vært i drift hos Hans Ivar Slåttøy Transport AS . Dette gjør at vi har kontroll på komponentenes bruk og tilstand og kan gjøre gode vurderinger i henhold til videre bruksevne. Våret mest solgte produkt, branntankbil, starter som oftest livet som en meget godt utstyrt lastebil, som har hatt full vedlikehold og service i sitt forrige liv. Melketanken har da hatt en levetid på om lag 12-15 år før den er klar til ombygging til branntank. Det gjenbrukte chassiset er da typisk 3-5 år og har gått rundt 250.000-500.000km. Et perfekt utgangspunkt for bygging av `ny` brannbil.

   

   

 • KUNDENS BEHOV I FØRERSETET

   

  De siste 20 årene har vi konstruert hele 38 brannmekaniske kjøretøy, og vi utvikler stadig vår portefølje med flere unike konstruksjoner i henhold til våre kunders ønsker og behov. Vi har fokus på god dialog med kunde fra A til Å, slik at produktene blir utstyrt etter kundens krav og budsjett. Typisk gjennomfører vi to byggemøter med kunden underveis, i tillegg til at vi oppdaterer om fremdrift, og er tilgjengelig for spørsmål gjennom hele prosessen.

   

   

  SKREDDERSØM

   

  Slåttøy-metoden er forankret i et ønske om å skreddersy løsninger og design som passer kundens behov. Det sies at det finnes flere veier til rom, og vi har erfart at det også finnes flere løsninger for å utvikle brannmekaniske kjøretøy og øvrig vannbåren transportløsninger. I tillegg til å ha konstruert hele 30 unike branntankbiler, har vi innen brannmekaniske løsninger også konstruert 3 mannskapsbiler, 3 vannbærere, 1 spylebil og 1 feiebil. Foruten disse løsningene har vi også bygd om biler for drivstofftransportører etter samme metode, samt konstruert løsninger til fiberfløteselskap. Dine brannmekaniske løsninger tegnes og prosjekteres av to av våre egne mest erfarne medarbeidere, som gjennom mange års produksjon har utviklet gode samarbeid med de fleste utstyrsleverandører i bransjen, og er opptatt av å koble riktig leverandør til hvert unike prosjekt.

   

  Mulighetene er uendelige når det kommer til gjenbruk og ombygging. Visste du at vaskeanlegget som er installert i de originale melkebilene vi gjenbruker kan beholdes, slik at man kan frakte drikkevann til mennesker? Vi kan også konstruere kjøretøy kjøretøy for vannflytting. Kanskje du har en ishall eller hockeybane som trenger vannforsyning?

   

   

  BRUKERDREVET DESIGN

   

  Vår erfaring har vist oss at den beste formelen for utvikling er gjennom brukerdrevet design. Kunden, brukeren av produktet, setter kursen for utviklingen av produktets design, og legger føringen for hvordan vi designer din skreddersydde løsning.

  I vårt verksted jobber vi i henhold til tre aspekter;

  1. Forståelse rundt kundens behov.

  2. Kobling av kompetanser mellom et godt fagteam som snakker kundens språk og har kjennskap til produktets bruksområde.

  3. Utvikling av gode løsninger gjennom testing, justering og forbedring.

   

  I mai 2019 leverte vi en ny mannskapsbil til Vega kommune, hvor vi gjenbrukte eksisterende påbygg. Vega kommune hadde en 1977 modell Scania med et påbygg fra Autocaross som var bygd i 1996. Påbygget var fortsatt i veldig god stand. En god prosess med tett kundedialog førte til at vi valgte å beholde det brukte påbygget, som vi renoverte med nye pakninger og sjalusidører. Vi kjøpte nytt chassis og montere en ny hekkmontert kardangdrevet pumpe fra Ziegler. Resultatet ble et produkt som kvalitetsmessig og utseendemessig er så god som ny, men til en betydelig lavere pris enn dersom kommunen hadde valgt å kjøpe en helt nyprodusert brannbil. Miljøgassutslippene ved denne produksjonen er halve kostnaden kontra nyproduksjon.