• DETTE ER SLÅTTØY-METODEN I PRAKSIS

   

  Enhetsleder Leif Halvor Kårstad i Gaular Kommune forteller om deres erfaringer

  - ET RIKTIG BRA PRODUKT!

   

   

  Bilen til Gaular ble anskaffet gjennom intern prosess i kommunen, hvor det ble sendt forespørsel til tre leverandører. Slåttøy transportmekaniske verksted ble valgt som leverandør på bakgrunn av kort leveringstid, god pris og god service. Slåttøy hadde gode samarbeidsavtaler med andre leverandører og hadde god kompetanse til å foreslå gode løsninger for utforming og design. Gaular fikk sydd sammen et opplegg i samarbeid med Slåttøy, både gjennom fysiske møter og kontinuerlig dialog over telefon, hvilket medførte at de fikk et produkt tilpasset deres behov.

   

   

   

 •  

   

  PLANLAGT OG TILRETTELAGT

   

  Leveranse til Gauldal brann og redning

   

   

  Bilen til Gauldal er den best utstyrte tankbilen som har kjørt ut av portene på verkstedet vårt. Bilen ble levert til Gauldal Brann og Redning, stasjon Budal i 2021 og tegningene er nå tilgjengelig for produksjon til nye kunder.

  Vi tok utgangspunkt i en ny MAN 18.320 4X4 og utviklet et påbygg med 7,5 m3 vannkapasitet, mye skapplass og enkel betjening av en midtmontert Ruberg-pumpe med uttak på begge sider. I tillegg har mannskapet enkel tilgang til taket via egenutviklet stigeløsning med langsgående fallsikring.

   

 •  

   

  VIVA LAS VEGA

   

  Ordfører Andre Møller i Vega kommune forteller om viktigheten av brannsikkerhet

  - Beredskap og brann er viktig når folk skal velge hvor de skal flytte; en ny bil gir en sikkerhet til oss alle sammen.

   

  Bilen til Brønnøy brann og redning, avdeling Vega, er den første mannskapsbilen Slåttøy TMV har produsert.

  Kommunen vektla god dialog med produsenten da de skulle ta stilling til kjøp av ny brannbil, og opplevde det som fordelaktig med en bil som er produsert i Norge og hvor man får mer bil og skreddersøm for valutaen.

   

   

 •  

   

  SKREDDERSØM GIR BEDRE KAPASITET

   

  Leveranse til Andøy brannvesen

   

   

  Bilen som ble levert til Andøy brannvesen i 2018 er et godt eksempel på den betydelige vannmengden en ombygd melkebil kan rommer. Når man utnytter lasteevnen maksimalt, i kombinasjon med et 4-akslet Chassis, vil det være mulig å frakte og levere mer vann fra samme størrelse bil. Siden denne bilen er konstruert fra grunnen av for å frakte betydelige vannmengder, har det også blitt lagt stor vekt på kjørekomfort og fremkommelighet under skissering og produksjon. Med denne konstruksjonen kan brannvesenet laste over 18 m3 vann med denne bilen. I alle Slåttøys tankbiler beholdes vaskelinjen i tanken, slik at den også er godkjent for frakt av drikkevann til privat konsum, om det skulle være ønskelig å benytte bilen til slikt formål. Bilen har også automatisk frakobling av ladeluft og ladestrøm hvilket gjør at kunden kan ha fullt fokus på å løse oppdrag når de forlater garasjen.